შესაფუთი საწარმო

USAID სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა ჩირის შესაფუთი სოციალური საწარმო, რომელიც დახმარებას უწევს ჩირის მწარმოებელ ქალებს პროდუქციის შეფუთვასა და რეალიზაციაში.