საერთაშორისო  ასოციაცია”ქალი და ბიზნესი” არის შემდეგი    ორგანიზაციების წევრი:

 • აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის წევრი-2010წ.-დღემდე
 • საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის მეორე სამუშაო ჯგუფის (EaP WG2 ეკონომიკური ინტეგრაცია)–წევრი-2009წ.-დღემდე
 • ქალთა გლობალური განვითარების ქსელი (Global Women’s Summits ) წევრი -2004წ-დღემდე
 • ERENET ,უნგრეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის ფონდი წევრი-2009წ,-დღემდე
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოსთან არსებული ქალთა მეწარმეობის ხელშემწყობი ქვესაბჭოს წევრი-2018წ.-დღემდე
 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საკორდინაციო საბჭოს წევრი 2016წ.-დღემდე
 • სისხლის სამართლის რეფორმის ალიანსი წევრი -2013წ.-დღემდე
 • სისხლის სამართლის რეფორმის საკოორდინაციო საბჭოს რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის სამუშაო ჯგუფის წევრი-2013წ-დღემდე
 • ქალთა მეწარმეობის საერთაშორისო ლაბორატორია წევრი,2014წ.
 • საქართველოს პარლამენტთან არსებული გენდერული საბჭოს წევრი-1998წ-2011წ
 • მეწარმე და პროფესიონალ ქალთა საერთაშორისო ფედერაციის (FCEM) წევრი-2002წ
 • Network of East-West Women წევრი -1998წ.-2004w
 • USA-NIS ქალთა კონსორციუმის წევრი -2002წ
 • ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია საქართველოში OSCE / ODIHR წევრი-2002წ
 • UN DPI / NGO – წევრი-2002წ-
 • IDISC-ს წევრი – 2005წ.
 • საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული მცირე საწარმოთა საკოორდინაციო საბჭოს წევრი – 2000წ-2006წ
 • ქალთა მეწარმეობის განვითარების კომისია, UNECE (ჟენევა)-2002-2004წ
 • სახელმწიფო მინისტრის საზოგადოებრივ მრჩეველთა საბჭოს წევრი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებზე -2008წ
 •  საკორდინაციო საბჭოს წევრი- ALFA-TV -უნგრეთი -1996-1998