წევრობა

 ასოციაცია"ქალი და ბიზნესი" არის შემდეგი  საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი: