შრომითი მიგრაცია და რეინტეგრაციის პრობლემები საქართველოში

20 ივლ - 2014

შრომითი მიგრაცია რთული სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენაა ,რომელიც დაკავშირებულია სამუშაო ძალის მიწოდების დინამიკასთან,რადგან მიგრაციული პროცესებით ძირითადად მოცულია ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა. საქართველოში შრომითი მიგრაცია მოსახლეობის ფიზიკური არსებობის მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდა, რაც ეკონომიკური